Hlavní stránka » Rozvoj charakteru

11. září 2014

Rozvoj charakteru

Ďalšia oblasť všestranného rozvoja skautov a skautiek je rozvoj charakteru. Charakter vnímame ako vôľu ovládať svoje konanie podľa princípov a hodnôt, ktoré pokladáme za správne.

1) Dodržiavam sľub a zákon

  • Tomuto bodu sa netreba veľa slov. Pre každého skauta a skautku by malo byť samozrejmosťou dodržiavať skautský zákon, avšak nikto nie sme dokonalí. Je ale dobré, keď sa o to snažíme. Radca by mal pomáhať svojím členom, vysvetľovať im aj niekoľko krát za skautský rok, prečo je dobré dodržiavať zákon a sľub. Nemali by slúžiť ako zákaz, ale naopak pomôcka do každého dňa. Skvelá forma, ako pochopiť zmysel zákona sú modelové situácie, kedy si členovia uvedomia, čo je správne a čo nie. Vždy je nevyhnutná diskusia.

2) Hľadám si pozitívne vzory

  • Pozitívne vzory nemusia byť filmový hrdinovia, speváci. Naopak môžu to byť obyčajní ľudia, ktorí sú reálni a niečo v živote dosiahli. Pozitívny vzor má byť osoba, ktorej by sme sa mali priblížiť. Ak mladý človek nemá pozitívne vzory, ľahko ich môžu nahradiť pochybné vzory. Radca si môže pre družinu pripraviť čítanie zaujímavých životných príbehov ľudí z rôznych oblastí. Členovia družiny si môžu potom vybrať jeden príbeh, ktorí ich zaujal a pokúsiť sa správať tak nasledujúci týždeň. Radca môže s družinou charakterizovať, aký by mal byť pozitívny vzor, potom môže nasledovať pátranie vo vašom okolí po ľuďoch približujúcich vášmu popisu.

3) Rozvíjam si zmysel pre humor

  • Je dôležitý pozitívny prístup k životu a úsmev každý deň. Na niektoré veci je potrebné sa dívať s nadhľadom. Ako družina sa snažte spomínať na zábavné okamihy a hrajte scénky, hry, ktoré sú zamerané na zábavu (hra Aktivity).

4) V čom som dobrý a aké sú moje hranice

  • Pri hrách, činnostiach členovia vašej družiny zisťujú aké sú ich možnosti a čo dokážu. Do programu zaraďujte hry, pri ktorých si skauti a skautky budú môcť skúšať svoje limity, či už fyzické, intelektuálne alebo charakterové. Ak sa členovia družiny dobré poznajú, môžete sa spolu porozprávať o tom, kto je v čom dobrý. Každý člen povie čo si na druhom všimol, že v tom vyniká. Napríklad, že Števík je vždy ochotný a zručný, všetko vie opraviť. Klárika je vždy veselá a dokáže, každého rozveseliť a vie sa hrať aj s mladšími. Kladivo, je dobrý bežec a vytrvalec. Keď si navzájom poviete vaše silné stránky, požiadajte členov, aby sa vyjadrili, či aj oni sami seba takto vnímajú. Vyzvite ich, aby sa neuspokojili s tým, čo práve dosiahli, ale na sebe neustále pracovali. Členovia družiny si môžu vypýtať spätnú väzbu aj od rodičov.

5) Snažím sa byť vytrvalý a zotrvať v úsilí

  • Na družinovke si spravte krátku aktivitu, kde si každý člen napíše na papier aspoň 3 veci, ktoré začal a nikdy nedokončil. Navzájom si prezentujte a snažte vysvetliť na čom vždy vaše snaženie stroskotalo. Následne na to, si navzájom poraďte ako vytrvať v činnosti. Na záver si každý člen vyberie jednu z troch, ktoré na začiatku napísal a najbližšej dobe ju zrealizuje (minimálne 1 mesiac).

Magi

Přečteno 4551×


Komentáře

Názory ke článku Rozvoj charakteru

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolní otázka (odpovídejte číslicí, např. 5):

Vyhledávání