Hlavní stránka » RADCA = ROVER²

16. května 2012

RADCA = ROVER²

Ak si rover, tvojím poslaním je byť osožný, slúžiť. Ak vedieš družinu, slúžiš a teda si rover. Preto byť radcom znamená byť roverom. Možno aj čosi viac. Radcovanie a vedenie družiny či oddielu sú jednou z najlepších foriem služby, uholného kameňa všetkých roverskej aktivít a práve na to často zabúdame. Hovoríme o roveringu a zabúdame na radcov, pričom práve oni sú ozdobou roverstva.

Často krát sa nestačíme čudovať, aké rôzne exotické podoby a tváre má rovering, niekde je roverstvo spojené s nosením arafatky spolu so zicherkami v nohaviciach, niekde to znamená okázalo sa oddeliť od oddielu a ohŕňať nos nad skautským programom, inde to znamená nahodiť maskáče a oholiť si hlavu, prípadne je rovering symbolom drsňáctva a náročných outdoorových akcií. Len málokde rozmýšľame o roveringu ako niečom, čo sa týka aj radcov. Niekde sú radcovia mimo roverských aktivít práve preto, lebo vedú družiny. No a pritom len máloktorá forma roveringu má k skutočnej podstate tejto rytierskej myšlienky bližšie ako radcovanie a vedenie družiny. A je škoda, že na to často zabúdame.

Na druhom brehu

V našom rozmýšľaní má rovering často krát zvláštnu príchuť dobrodružstva, tradičných aj netradičných roverských akcií a akéhosi oddelenia sa od všetkého, čo je typické pre skautskú vekovú kategóriu. Roveri sú tí, ktorí rovnošaty až tak vážne neberú, málokedy majú na táboroch nástupy, či skoré ranné budíčky. Niet sa čomu čudovať, po rokoch strávených v skautskom programe príde obdobie, keď sa mladý človek vie vymedziť skôr podľa toho, čo nie je. To, čo je, ešte často krát len sám zisťuje. Nuž a takéto vymedzenie je u roverov často nasmerované voči mladším skautom. Žiaľ, často sa roveri vymedzia aj voči radcom, ktorí zostávajú na druhom brehu, medzi skautmi a roveri ich do svojho sveta len málokedy vpustia. Niekedy to ani nemusia byť odmeraní a izolovaní roveri, ale len bežná zborová realita. Zhodou okolností v ten deň, keď majú výpravu roveri, je naplánovaná aj oddielovka v klubovni; v čase lákavej roverskej čajovne majú skautské radkyne pripravovať zajtrajší program, alebo byť súčasťou nočnej hry. Raz darmo, roveri, ktorí priamou súčasťou oddielu nie sú, majú voľno aj slobodu, ktoré radcovia obetovali vedeniu družiny.

Zabudnutá elita

On nie je rover, on je radca.“ „Nemôže chodiť na roverské akcie, lebo je radkyňa“. Platí to aj u vás? Aj vy považujete za roverov ľudí, ktorí sú formálne súčasťou roverského oddielu? No a čo tí, ktorí zmysel roveringu napĺňajú v skautských oddieloch a často krát aj za cenu toho, že nie sú súčasťou roverských skupín? Takéto zabúdanie na radcov sa nám veľmi rýchlo môže nepríjemne vrátiť. Oddelíme radcovanie od roveringu a zrazu máme dva problémy: zatrpknutých a nemotivovaných radcov a roverov, ktorí sa postupne vzdialia od oddielu a neskôr možno aj od skautingu. Čo robiť? Stačí teda len pozývať radcov na roverské akcie a prípadne ich prispôsobovať, tak aby sa na nich mohli zúčastňovať aj všetci tí, ktorí fungujú medzi vĺčatami, alebo skautmi? Nie. Je treba zmeniť celé fungovanie roverského kmeňa.

Už žiadne roverské skládky!

Priznajme si, že sú situácie, keď zúfalý vodca, ktorý sa snaží vyriešiť osud zrazu trochu pristarých skautov, vytvorí z tých, ktorí nevedú družiny, alebo nie sú inak prepojení s oddielom, roverskú patrolu. Tajne to nazývam skládkovanie roverov a to najmä preto, že boli spáchané dve veľké chyby. Tou prvou chybou je rozdeliť skupinu rovesníkov na dve časti a poslať tú menej aktívnu, alebo viac nezbednú, do roveringu. Druhou chybou je, že roveri sa takto stávajú piatou kolónou, ktorá je ponechaná vlastnému osudu. Skutočná roverská patrola musí byť nadstavbou na skautský alebo vlčiacky oddiel. Aktívni radcovia a podradcovia musia byť tou hlavnou súčasťou vášho roverského sveta. Roverská patrola by mala obsiahnuť všetkých z vašej pätnásť či šestnásťročnej generácie, ktorí chcú zostať aktívni v skautingu. Samozrejme, takýto roverský program sa stáva orieškom. Zrazu treba kombinovať a robiť kompromisy na oboch stranách. Z vlastnej skúsenosti môžem ale povedať, že keď sa vám podarí nájsť túto rovnováhu, naplníte život vašich mladých roverov nielen zmysluplnou službou skautingu, ale aj váš zbor či oddiel zaplníte novou životaschopnou krvou.

Rovering s podmienkou

Dobre, keď ale do roverskej jednotky dáme len radcov a podradcov, čo s tými, ktorí nie sú celkom vhodné tipy na vedenie družiny, majú iné danosti alebo zručnosti? Oni samozrejme medzi roverov môžu patriť rovnako, stačí, aby našli svoju formu služby v oddiele alebo zbore. Je veľa rôznych úloh, od správy vášho materiálu, cez prípravu rôznych špeciálnych podujatí pre deti, až napríklad po vedenie webu. Tam všade je priestor pre uplatnenie. Ak sa označenie rover spojí s podmienkou aktívnej služby, urobíte výborný vklad do budúcnosti. Vaši radcovia už nebudú bokom, naopak, budú v strede a tí, ktorí družiny nevedú, zostanú stále v kontakte s oddielmi.

Teraz prichádza druhá fáza, náročná predovšetkým pre roverských lídrov, prípadne vodcov. Sú to roverské podujatia; dobrodružné, náročné alebo aj celkom strelené. Iné ako program skautov, ale predsa prepojené. Lyžovačky, expedície, puťáky a čajovne naďalej zostanú vyhradené len pre roverov; je veľmi dôležité, aby sa na ne vždy našiel čas a energia. Služba v oddieloch by dlho nevydržala bez oddychu, odmeny a motivácie a práve tým všetkým takéto akcie sú. No a nadstavbou na túto službu sú projekty pomoci prírode a spoločnosti; s trochou snahy sa aj tieto rýchlo stanú formou odmeny.

Keď sa vaše oddielová rada stane roverskou družinou a vaši radcovia spoľahlivou oporou, potom sa slovo rover stane symbolom služby, zaujímavej a pestrej práce nielen v oddiele a zároveň bude aj symbolom dobrodružstva, putovania a tajomna. Práve tam kdesi sa skutočný význam roveringu nachádza.

PiTT

Přečteno 6503×


Komentáře

Názory ke článku RADCA = ROVER²

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolní otázka (odpovídejte číslicí, např. 5):

Vyhledávání