Hlavní stránka » Zápisník RADCU

24. července 2012

Zápisník RADCU

Koľko bodov získal Červo v poslednej bodovacej hre? Kto má na starosti nástenku? Čo sme robili na poslednej družinovke? Aby si nemusel mať všetky tieto informácie stále v hlave, pomôže Ti písanie radcovského zápisníka.

Čo by nemalo chýbať v Tvojom radcovskom zápisníku:

1. Informácie o členoch družiny – tel.číslo, adresa, dátum narodenia. Ako radca by si mal mať kontakt a informácie od všetkých členov. Môžeš ich využiť aj v programe (oslava narodenín, posielanie pozvánok na špeciálnu družinovku). Nezabudni na reťazovú poštu. Aby si Ty ako radca nemusel písať všetkým, vytvor poradie, ako sa bude informácia šíriť ďalej.

2. Kontakt na rodičov. V prípade, ak sa dieťa zraní, informuješ rodičov o jeho zdravotnom stave.

3. Prefotená kartička poistenca. Niektoré deti nenosia pri sebe kartičku poistenca. Aj keď na družinovkách a výpravách sa snažíš znížiť riziko úrazu, nikdy nevieš, kedy budeš musieť privolať lekársku pomoc.

4. Znač si dochádzku. Zapisuj si ju do tabuľky, budeš mať lepší prehľad o účasti. Na konci roka môžeš oceniť člena s najlepšou dochádzkou. Je dobré si značiť okrem dochádzky na družinovky aj družinové, oddielové a zborové akcie.

5. Bodovanie. Priprav si tabuľku na bodovanie hier, aktivít.

6. Informácie o družine. Veď si záznamy o významných udalostiach v družine. Kedy vznikla, pokriky, symboly družiny. Kedy členovia družiny zložili skautský sľub.

7. Napredovanie členov. Sprav si tabuľku napredovania pre každého člena. Píš si, kedy začal robiť odborky, kedy skončil. Napíš si silné a slabé stránky daného člena, aby si vedel v programe zabezpečiť jeho rozvoj, alebo jeho zručnosti využiť. Ak máte rozdelené úlohy v družine (kto bude kronikár, fotograf,..), poznač si tieto funkcie.

8. Napredovanie družiny. Stanov si obdobie na dosiahnutie určitého cieľa. Napíš si tabuľku s aktivitami na splnenie cieľa. Vyškrtávaj si úlohy, ktoré ste už splnili.

9. Družinovky. Naplánuj si program. Napíš si stručnú osnovu nasledujúcej družinovky. Po skončení si vyznač, čo ste stihli. Tieto krátke záznamy Ti pomôžu pri ďalšom plánovaní programu.

10. Hry. Vyčleň si zopár strán, napríklad na konci zápisníka, na hry. Poznač si overené hry, ktoré môžeš použiť hocikedy. Priprav si zopár hier do klubovne, na ihrisko a na výpravu.

Fantázia nemá hraníc.

Pri vedení Tvojho radcovského zápisníka môžeš používať kresby, farby všetkých odtieňov, výstrižky z časopisov. Zápisník má slúžiť hlavne Tebe, aby Ti uľahčil prácu a bol pre Teba ďalšou inšpiráciou. Vyhraj sa pri písaní zápisníka. Môžeš si tam značiť rôzne veci, informácie, hlášky členov povedané v zápale hry, na ktorých sa môžete po čase zasmiať. Ak o mesiac alebo po piatich rokoch otvoríš magický „denník“ radcu, vynoria sa Ti spomienky na Tvoje radcovanie. Budeš mať zo seba dobrý pocit.

Magi

Přečteno 7301×


Komentáře

Názory ke článku Zápisník RADCU

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolní otázka (odpovídejte číslicí, např. 5):

Vyhledávání