Hlavní stránka » Hry na fyzické vybití

2. srpna 2013

Hry na fyzické vybití

Často na schůzkách nechcete zrovna u dětí rozvíjet obratnost, rychlost či vytrvalost, ale prostě jen zařadit drobnou fitku, krátký program, kde se rychle vybije energie a bude možnost zas soustředěně pokračovat v klidnější práci.

Robotci

Hráči udělají trojice a postaví se vedle sebe. Krajní hráči jsou roboty, prostřední je vynálezcem. Vynálezce je rozhodnut roboty, kteří se mu vymkli z rukou, zničit. Zničí je, pokud se mu podaří zajistit, aby se srazili. Na začátku hry se robotci otočí do libovolného směru od vynálezce a na dané znamení vyrazí. Jdou rychlostí, kterou si každý individuálně zvolí, stále však stejným tempem. Celou cestu vydávají libovolný zvuk. Vynálezce pobíhá od jednoho robota k druhému a každého vždy otočí o pravý úhel. Po otočení jednoho robota musí vždy vynálezce odběhnout zas k druhému a toho otočit. Mezitím oba roboti stále pochodují. Narazí-li na překážku, zastaví se a dále pochodují na místě. Po čelní srážce se role v trojici vymění.

Bomba a štít

Každý hráč si v duchu zvolí hráče, který pro něj bude představovat Bombu a dalšího, který pro něj bude Štítem. Po znamení na začátek hry se každý hráč snaží, aby mezi ním a jeho Bombou, kterou si zvolil, byl stále jeho Štít. Protože však i jeho štít a bomba jsou jen jednotliví hráči, kteří mají také své bomby a štíty, všichni hráči se neustále zmateně pohybují až do chvíle, kdy organizátor hry hru ukončí.

Pružinky

Hráči utvoří kruh. Zvolí si slovo, např. „pružinka“ a začnou po kruhu vyslovovat jednotlivá písmena zvoleného slova. Na koho vyjde poslední písmeno slova, začne ho neustále opakovat a skákat jako pružinka. Další hráč vedle něj začne hláskovat slovo opět od začátku. Hraje se, dokud neskáčou všichni.

Dřívka

Utvořte dvě skupiny o stejném počtu hráčů. Každá skupina dostane stejný počet dřívek, které položí na svou čáru. Po odstartování hry vybíhají všichni hráči najednou k hromadě protihráčů, vezmou vždy jedno dřívko a přenesou ho na svou hromadu. Totéž opakují až do závěru hry. Spočítají se dřívka a skupina, která jich přenesla více, vyhrává.

Běh v kruhu

Hráči se rozestaví kolem budovy / kruhu z provazů / po obvodu stanů atd. a na dané znamení se všichni rozběhnou po kruhu stejným směrem. Pokud dostihnou hráče před sebou, dotykem ho vyřadí ze hry. Běží dále a snaží se dostihnout co nejvíc hráčů běžících před nimi, ale sami nebýt dostiženi. Hra končí, když zbývají pouze dva nebo tři hráči.

Zpracovala Káča

Přečteno 5924×


Komentáře

Názory ke článku Hry na fyzické vybití

Přidat názor

Váš e-mail nebude nikde veřejně zobrazen, bude sloužit administrátorům pro jejich potřeby.

Kontrolní otázka (odpovídejte číslicí, např. 5):

Vyhledávání